Podlahové umývacie stroje

Ako vybrať ten správny stroj na umývanie podlahy?

Nikdy ste si nevyberali stroj na umývanie podlahy? Pomôžeme Vám zorientovať sa v základných informáciach, ktoré vám pomôžu vybrať ten najvhodnejší produkt podľa vašich potrieb.

Podlahové umývacie stroje sú:

 • s chodiacou obsluhou
 • so sediacou obsluhou
 • leštiace alebo drhnúce

Každý umývací podlahový stroj (okrem leštiacich jednokotúčových) pracuje na princípe dávkovania roztoku (voda + chemický prípravok) na diskovú alebo valcovú kefu, ktorá sa otáča. Krúživým alebo otáčajúcim pohybom kefy sa podlaha umýva, pričom sacia lišta umiestnená za kefou alebo za celým strojom odsáva rozmyté, uvoľnené nečistoty.

Pre správny výber umývacieho podlahového stroja je dobre vedieť:

 • veľkosť čistenej plochy
 • typ/ materiál podlahy
 • druh znečistenia
 • nutná doba upratovania /periodické alebo nárazové upratovanie

Veľkosť čistenej plochy a jej členenie

Toto je prvá otázka, ktorá je dôležitá pri výbere správnej veľkosti zariadenia. Každý výrobca podlahových umývacích strojov uvádza plošný výkon zariadenia.

Plošný výkon je buď:

 • teoretický (vypočítaný pri rýchlosti a pracovnej šírke daného zariadenia). Teoretický plošný výkon je vždy o niečo málo vyšší ako praktický.
 • praktický (udáva reálnu veľkosť vyčistenej plochy).

Väčšinou sa plošný výkon udáva v m2/hod.

Okrem veľkosti čistenej plochy je tiež dobre vedieť jej členitosť. V každom priestore sa nachádzajú rôzne prekážky a je dôležité, aby sa vybrané zariadenie dostalo do každej uličky, ktorú máte v pláne čistiť. Od tohto faktora sa odvíja pracovná šírka stroja.

800x600_GB%2043%2050_angoli.jpg

 

Pohon čistiaceho podlahového stroja

Od členitosti terénu sa odvíja ďalšia dôležitá otázka: Aký pohon čistiaceho podlahového stroja zvoliť?

Podlahové čistiace stroje môžu byť poháňané na:

Elektrický pohon: Sieťové napätie (230 V)

Výhody elektrického pohonu:

 • prakticky nepretržitá doba čistenia
 • nižšia cena než u baterkového prevedenia

Nevýhody elektrického pohonu:

 • obmedzenie kvôli nutnosti pripojenia k elektrickej zásuvke
 • pri vysokej členitosti plochy – neustále pozorovanie elektrického kábla

Batériový pohon:

 • 12 V – menšie čistiace podlahové stroje
 • 24 V – stredné čistiace podlahové stroje – vyššia životnosť motora
 • 36 V – vyššia trieda podlahových čistiacich strojov – vysoká životnosť motorov

Výhody batériového pohonu:

 • pohodlné čistenie i pri vysokej členitosti plochy – odpadá neustále pozorovanie elektrického kábla
 • vyššia cena oproti zariadeniam s elektrickým pohonom

Pohon väčších podlahových čistiacich strojov (prevažne so sediacou obsluhou) môže byť naftový, benzínový alebo plynový.

Druh alebo typ podlahy

Pre výber podlahového čistiaceho stroja je nutné spresniť, či dáme prednosť zariadeniu s diskovou alebo valcovou kefou.

Kefy podlahových automatov môžu byť buď diskové alebo valcové.

Diskové kefy: Všeobecne je známe, že diskové kefy výborne umývajú ale horšie drhnú. Diskové kefy sú vhodné na rovné plochy.

 

diskov%C3%BD%20kart%C3%A1%C4%8D%281%29.jpg

 

Valcové kefy: Lepšie drhnú a sú vhodné pre nerovné plochy ako napríklad dlažba, nakoľko štetiny valcovej kefy sa lepšie dostanú do špár, rôznych medzier a umýva kvalitnejšie vlnité plochy a protišmykovú dlažbu.

Pre veľmi členité a zastavané plochy, kde je treba pohyb so strojom vpred i vzad, odporúčame podlahový stroj s valcovou kefou a sacou lištou umiestnenou pred i za kefou.

Čistiace a leštiace pady: Pady sú vyrobené z polyesterových vlákien a k dispozícií sú v rôznej hrúbke a tvrdosti. Na trhu sú jemné na leštenie alebo hrubé pady na drhnutie. Pady môžete priamo nasadiť na klasické diskové kefy alebo existujú pre podlahové stoje držiaky, či nosiče padov. Všetky druhy padov sú vhodné pre hladké, rovné i pórovité podlahy. Pady svetlejších farieb sú vhodné na leštenie, umývanie alebo drhnutie. Najmenej agresívny na podlahu je biely pad. Pady tmavých farieb sú vhodné na veľmi silné znečistenie a je nutné im venovať zvýšenú pozornosť aby nedošlo k poškodeniu podlahy.

 

pady.jpg

 

Pred výberom tvrdosti kefy alebo padu je vhodné urobiť skúšku na podlahe a zistiť, či je kefa alebo pad vhodný a nepoškodí podlahu.

Použitie vhodných chemických prostriedkov 

Vhodná voľba chémie nám umožní rýchlejšie a kvalitnejšie pracovať s podlahovým čistiacim strojom. Pred výberom a použitím je nutné urobiť skúšku chémie na podlahe, aby nedošlo k poškodeniu.

Na mastnoty je vhodná chémia s vyšším pH. Na uvoľnenie zvyškov cementu alebo iných vápenatých usadenín použijeme chémiu s nižším pH.